Välkommen »

ASD »

Anonyma Sexuellt Dysberoende (ASD) är en självhjälpsgrupp för sexuellt dysberoende.

ASD är en gemenskap eller förening av män och kvinnor som delar varandras erfarenheter, sin styrka och sitt hopp i syfte att hjälpa varandra uppnå sexuell nykterhet och därigenom att lösa sina egna problem. Det enda villkoret för medlemskap i ASD är en önskan att sluta använda sin sexualitet på ett destruktivt sätt.

Syfte »

Vårt syfte är inte att förtrycka vår sexualitet utan att lära oss att uttrycka den på ett sätt som innebär att vi inte:

·             Ägnar orimlig tid och energi åt sexuella aktiviteter

·             Begår eller riskerar att begå lagbrott

·             Utsätter oss själva och/eller andra för fara

·             Utsätter oss själva och/eller andra för kränkningar

·             Riskerar vår hälsa - varken mentalt, fysiskt eller andligt

Startpaket »

Här kan du hämta ett Startpaket i komprimerat format (.zip)

Konvent »

Enkät »

Här kan du hämta enkätfrågor inom ramen för projekt vid Stockholms universitet. Svar kan skickas via e-post till: linkoping@asdsverige.se

Möten »

Norrköping

Just nu finns tyvärr inga ASD-möten i Norrköping.  

Stockholm

Onsdagar kl. 19:00

Hartwigska huset vid St. Paulsgatan 39

1:a onsdagen i månaden - Stegmöte (slutet möte)

2:a - Praktiskt möte (slutet temamöte kl 1900 - 2015, därefter praktiskt möte till 2100)

3:e - Öppet temamöte (öppet för alla)

4:e - Temamöte (slutet)

5:e - Talarmöte (slutet)

Linköping

Torsdagar kl. 17.30

Domkyrkans församlingshem, Läroverksgatan, 2 tr. 

Ingång från Domkyrkoparken.

Grupptelefon: Just nu saknas ett fungerande mobilnr - nytt nr kommer snart!

Du kan skicka e-post till ASD Linköping 

E-posten kollas normalt varje vecka.

Luleå-gruppen har upphört och hänvisar till SLAA-grupp med samma tid och lokal: Fredagar 17.30-19.00, Edeforsgatan 78, ingång från gården på baksidan av huset.

© asdsverige.se - Senast uppdaterad 2014-08-14